OBCHODNÍ PODMÍNKY

Vážení klienti a klientky.

Vážíme si toho,že jste v nás vložili důvěru a rozhodli se navštívit
naše studio..

Abychom Vám mohli co nejlépe vycházet vstříc,sestavili jsme OBCHODNÍ
PODMÍNKY , které nám umožní operativně objednávat klienty azajistit Vám tak co nejbližší volný termín.

  

1)Objednávky a rušení termínů

Objednáte li se k nám na ošetření,čas je vyhrazen pouze a jenom pro Vás.

Zároveň
Vás prosíme , aby jste také respektovali náš čas. Proto
zavádíme následující


pravidla

Rezervované
termíny jsou závazné . Odhlášení termínu je možné nejdéle
do 24 hodin předem. • V
  případě, že se na objednaný termín nedostavíte a ani se
  neomluvíte, zaplacená procedura Vám propadá bez náhrady. (
  permanentka nebo voucher) Pokud
  se jedná o proceduru bez předchozí úhrady, nárokujeme si STORNO
  POPLATEK ve výši 300,-Kč , splatný při další návštěvě. (
  jedná se kompenzaci za promarněný čas). Pokud nebudete souhlasit
  ,vyhrazujeme si právo klienta již neobjednat.


 • V
  případě ,že klient zapomene poprvé a omluví se následně v
  daný den, je omluven. ( jsme jenom lidé) ,ale v případě
  opakované absence ,platí odstavec výše.


 • V
  případě omluvení z procedury kratší než 24 hodin,je možné
  pouze v případě náhlého onemocnění. ( stejný postup ,jako v
  bodu 2 a následně v bodu 1)


Objednávky
i rušení rezervací provádějte výhradně : • telefonicky
  na těchto kontaktech: 377371164 ,734837132.


 • Osobně
  ve studiu : STUDIO POHODY, Mikulášské náměstí 17, Plzeň,
  32600


 • On-line
  přes rezervační systém : https://studio-pohody.reservio.com


Přes
naše facebookové stránky objednávky nepřijímáme ani nerušíme.
Na SMS zprávy Vám ,bohužel , z časových důvodů nebudeme moci
včas odepsat nebo zareagovat.

2
) Platnost dárkových poukazů , permanentek
a
voucherů.

Dárkový
poukaz a permanentka platí 6 měsíců od data vystavení.
Nenechávejte jejich čerpání na poslední chvíli. Propadne-li
,nelze si nárokovat žádným způsobem čerpání služeb,náhradní
službou nebo vrácení peněz.

Zakoupený
slevový voucher bude uplatněn při objednání služby. na
závazný termín. Přeobjednání termínu se řídí odstavcem 1.
Při zrušení služby ,zaniká jakýkoliv nárok na jeho kompenzaci.

3
) Děti v provozovně

Prosíme
,je-li to ve Vašich silách,preferujeme,pokud přijdete bez dětí.
Pokud děti s sebou vezmete,zajistěte jim ,prosíme ,po dobu Vaší
návštěvy u nás adekvátní zábavu, aby jste nebyli rušeni Vy ,
a ani ostatní klienti našeho studia. Zároveň Vás musíme
upozornit, že za škody způsobené dětmi , ručí jejich doprovod
a ten je povinen uhradit případnou vzniklou škodu v plném
rozsahu.. Za bezpečnost Vašich dětí neneseme žádnou právní
odpovědnost.

4
) Bezpečnost a ochrana informací

Prohlašujeme,
že veškeré osobní údaje ( jméno,příjmení,telefonní a
emailové spojení ,adresa bydliště) ,budou použity výhradně pro
potřeby pracovníků studia a nebudou nijak zveřejněny poskytnuty
třetí osobě.

5
) Otevírací doba

Otevírací
doba studia je od pondělí do pátku , v době od 8.00 -19 .00.
Soboty a neděle jsou zavřeny. Provozní doba studia je podle
objednaných klientů. Bez předchozího objednání nemusí být
pracovník na provozovně přítomen.

6)
Ceníky

Ceny
služeb se řídí dle platných ceníků ,vystavených na
provozovně. Ceny jsou smluvní a platné v korunách českých.
Vyhrazujeme si právo na změnu ceny služeb,zejména v závislosti
na ceně materiálu od dodavatele a dalších faktorů. O této
skutečnosti námi bude klient předem informován.

7
) Reklamace

Reklamaci
na provedenou službu je nutné osobně podat pouze OSOBNĚ, nejlépe
po telefonické dohodě a v domluvený čas v našem studiu , a to
nejlépe do 24 hodin po poskytnutí služby.

8)
Informované souhlasy

Před
absolvování určitých procedur Vám bude předložen INFORMOVANÝ
SOUHLAS s ošetřením. Máte právo na plné prostudování a
vyžádání doplňkových informací od ošetřujícího personálu.
Bez seznámení s tímto souhlasem a následným podepsáním, Vám
nebude procedury poskytnuta.

V
Plzni dne 1.1.2.2017 Jandová
Zdenka- majitel a odpovědná osoba